Литература в движение – конкурс за кратък разказ

Изх. № РУО1-36452/30.09.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-36332/29.09.2022 г. Ви уведомявам, че Фондация “Елизабет Костова“ обявява конкурс за кратък разказ с висока художествена стойност, който да бъде пресъздаден в кратък анимационен филм и разпространен в България и чужбина.

Краен срок за кандидатстване: 27.10.2022 г.

 

Приложение:

  1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД