Литературен и визуален конкурс

Изх. № РУО1-26062/09.08.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25404/ 02.08.2021 г. моля да запознаете учениците от Вашето училище с проект Nickname: В@зов.

Проектът е част от инициативата „Академия за Визионери“ на Дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община и е посветен на стогодишнината от смъртта на Иван Вазов.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД