Литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков“

Изх. № РУО1 – 31403/ 09.11.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-378/05.11.2020 г., вх. № РУО1-31057/05.11.2020 г., Ви уведомявам, че Министерството на отбраната и Сдружението на жените военнослужещи организират литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков“ под патронажа на министър Каракачанов.

Конкурсът се провежда по повод 140 години от рождението на Йордан Йовков, посвещава се на делото на военните репортери, журналисти и на всички, свързани с отразяването на героизма на Българската армия през годините, и цели да се даде възможност за изява на талантливи автори в областта на литературата и репортажната журналистика.

Регламентът на конкурса е публикуван на електронната страница на Сдружението на жените военнослужещи – www.buafwa.org, рубрика Проекти. Крайният срок за участие е 21.11.2020 г. За контакт: полк. Невяна Митева – 0887405010.

Моля да запознаете учителите от Вашето училище с информацията за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД