Литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език

Изх. № РУО1-9175/23.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-9163/22.03.2021 г. Ви уведомявам, че от 2007 година Фондация „Българска памет” и Първа езикова гимназия – гр. Варна провеждат ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година на МОН. Тема на конкурса за 2021 година е „ВРЕМЕ“. Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен. През настоящата година конкурсът ще се проведе дистанционно.

Крайният срок за изпращане на творбите е 15.05.2021 г. на електронния адрес на конкурса [email protected].

 

Приложение:

  1. Регламент и формуляр за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД