Литературен конкурс за ученици от професионалните гимназии

Изх. № РУО1 – 4395/20.02.23г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4029/15.02.2023 г. приложено Ви изпращам регламента на литературен конкурс за ученици от професионални гимназии на тема „Младежта е съкровището на планетата“, организиран от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, Видин.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД