Литературен конкурс за ученическо творчество „Бодлите на таралежите“

Изх. № РУО1-18158/16.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-18046/13.05.2022 г. моля да запознаете учителите и учениците от повереното Ви училище с условията за участие в литературен конкурс за ученическо творчество „Бодлите на таралежите“, който се организира от Фондацията за детско кино и литература „Братя Мормареви“.

Приложение: регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД