Литературен конкурс на тема #сМАРТистории

Изх. № РУО 1-3107/25.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на литературния конкурс #сМАРТистории, обявен от областния управител на област Габрово на 21 януари 2021 г. Конкурсът е насочен към ученици от 5 до 12 клас. Крайният срок за изпращане на творбите е 22 февруари 2021 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД