Литературен конкурс „Незабравените лица на спасението”

Изх. № РУО1-34029/30.11.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-33982/30.11.2020 г., Ви уведомявам, че Организацията на евреите в България „Шалом“, Организацията на приятелите на Израел в България „Негев”, Българският офис на „Американския еврейски комитет”, Сдружение за човешките права „Маргиналия”, в партньорство със Столична община, организират ученически литературен конкурс „Незабравените лица на спасението”.
Конкурсът е насочен към учениците от IX до XII клас и е с тенденция да се превърне в ежегоден. Всяка година ще има конкретна личност или група хора, свързани със спасяването на българските евреи, на които да бъде посветен конкурсът. За тази година предложението е за испанския дипломат Хулио Паленсиа, който с риск за собствения си живот, успява да спаси живота на 800 български евреи.
На 27.01.2021 г., по повод Международния ден за възпоменание на жертвите на Холокоста, ще се обяви символично начало на конкурса, като срокът за изпращане на есетата е до края на месец февруари.
На 10.03.2021 г., по повод Деня, посветен на спасяването на българските евреи, на специална церемония ще бъдат обявени победителите.
С историята на Холокоста в Европа, както и с уникалната съдба на българските евреи в този драматичен период от историята, учениците могат да се снабдят с информация и документи на електронната страница на Държавна агенция „Архиви“: https://www.archives.government.bg/. Учениците могат да изпращат своите текстове, както и да задават въпроси за повече информация на ел. поща: [email protected].
Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД