Литературен конкурс „Светът на Яворов“

Изх. № РУО1-1825/23.01.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Благоевград с вх. №РУО1-1620/20.01.2023 г. Ви уведомявам, че Община Петрич и Профилирана гимназия „Пейо Яворов“ обявяват литературен конкурс „Светът на Яворов“ на тема „Перо послушно – копие на цар“. Проявата е включена в Програмата за закрила на деца с изявени дарби.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас. Краен срок за изпращане на творбите – 31.03.2023 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Литературен конкурс – статут

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД