Литературен конкурс

 

Изх. №РУО1 – 36152/02.11.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36079/02.11.2021 г. Ви уведомявам, че Фондация „Човешката библиотека“, творчески клуб „Светлини сред сенките“, Ателие за българска детска литература „Горната земя“ и Фентъзи ЛАРП Център канят всички пишещи на възраст до 27 години да участват в ежегодния Копнеж за растящо творчество на тема „Книгите, които ме промениха“. Крайният срок за участие е 31 декември 2021 г.

Регламентът на конкурса е публикуван на: https://choveshkata.net/blog/?p=8827

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД