Резултати от областния кръг на Националната олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1 – 12182/25.03.22г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че резултатите от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии са обявени на сайта на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, както следва:

  • на явилите се ученици на следния линк:

https://npmg.org/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%A2.pdf

  • на предложени за допускане до национален кръг ученици на следния линк:

https://npmg.org/wp-content/uploads/2022/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%9D%D0%9E%D0%98%D0%A2.pdf

Всички проекти, предложени за допускане до национален кръг, могат да бъдат актуализирани и качени на FTP сървърa на олимпиадата до състоянието, в което са демонстрирани на областния кръг, в срок до 25 март 2022 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД