Лятна академия за успех и забавления

Изх. № РУО1-19317/25.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-19117/23.05.2022 г., Ви уведомявам, че за дванадесети път фондация „Заедно в час“ организира Лятна академия за успех и забавления, която е безплатна за учениците. Тя ще се проведе присъствено в две училища в София – 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ в кв. „Изток“ и 90. СУ „Ген. Хосе де сан Мартин“ в ж.к. „Люлин“.

Заниманията са всеки делничен ден от 09:00 до 12:30 часа и включват обучение по различни предметни области, тематични дни, проектно-базирано обучение, спортни празници и др. Академията е особено подходяща за деца, които имат нужда от наваксване на пропуските, липсва им мотивация за учене или искат да се социализират със своите връстници от София.

Повече подробности за заниманията и линк за записване ще намерите на:https://zaednovchas.bg/summer_academy/

Крайният срок за записване на учениците е 15.06.2022 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД