Лятна ваканционна програма

Изх. № РУО1-17598/12.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-175/10.05.2022 г., вх. №РУО1-17376/10.05.2022 г., Ви уведомявам, че в срок до 01.06.2022 г. следва да изпратите информация за организираните от поверената Ви образователна институция безвъзмездни форми и инициативи за ученици за предстоящата лятна ваканция.

Всички форми и инициативи, които се предвижда да бъдат реализирани през лятната ваканция, следва да се осъществяват при спазване на противоепидемичните мерки, в случай, че такива бъдат определени от Министерство на здравеопазването.

Информацията се изпраща на следния адрес: https://forms.gle/sAweK38ckchp8BFd6

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД