Лятна школа в Национален етнографски музей

Изх. № РУО1-16697/23.05.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-16075/21.05.2024 г. Ви уведомявам, че Националният етнографски музей организира Лятна школа за ученици между 7 и 12 години. Програмата на Лятната школа можете да намерите на сайта на музея – линк: shkoli_program.pdf (nembg.com)

Допълнителна информация за времето на провеждане на школата и записване до 30.05.2024 г.: тел.  0879 80 79 47; тел. 0879 80 71 08

Моля да сведете информацията на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД