Лятно училище „Защо ни е да помним“

Изх. № РУО1-17689/12.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-17283/10.05.2022 г., Ви уведомявам, че Фондация „Софийска платформа” организира лятно училище „Защо ни е да помним“ за младежи между 18 и 24 години, което ще се проведе между 27.06 и 02.07.2022 г. в гр. Белене.

Кандидатстването е със CV, мотивационно писмо и формуляр за участие до 00:00 ч. на 25 май 2022 г.

Повече информация за лятното училище, както и формулярът за кандидатстване, може да намерите на сайта на фондация „Софийска платформа“ тук.

За контакти: тел. 0878 877 739.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД