Лятно училище на Фондация „Софийска платформа“ под надслов „Защо ни е да помним”

Изх. № РУО1-18443/09.06.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-18202/07.06.2021 г., Ви уведомявам, че срокът за кандидатстване на организираното от Фондация „Софийска платформа” лятно училище под надслов „Защо ни е да помним” за младежи от 18 до 24 години, което ще се проведе в гр. Белене в периода 05-09.07.2021 г. се удължава до 13 юни 2021 г.(неделя).

Подробна информация за лятното училище, както и формуляр за кандидатстване, може да намерите на сайта на фондацията: http://sofiaplatform.org/bg/belene-call-2021/

За контакти: [email protected] , тел. 0878 877 739.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-1194/31.05.21 г.

на началника на РУО – София-град/