Лятно училище на Фондация „Софийска платформа“ под надслов „Защо ни е да помним”

Изх. № РУО1-16511/28.05.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-16099/25.05.2021 г. на Фондация „Софийска платформа”, Ви уведомявам, че фондацията организира лятно училище под надслов „Защо ни е да помним” за младежи от 18 до 24 години, което ще се проведе в гр. Белене в периода 05 – 09.07.2021 г. Срокът за кандидатстване е до 06 юни 2021 г..

Подробна информация за лятното училище, както и формуляр за кандидатстване, може да намерите на сайта на фондацията – http://sofiaplatform.org/bg/belene-call-2021/

За контакти: [email protected] , тел. 0878 877 739.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД