Майсторски клас „Академия за директори“

Изх. № РУО1-18117/04.06.2024 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-17215/29.05.2024 г. Ви уведомявам, че Департаментът за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти към Университета „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, организира Майсторски клас „Академия за директори“.

 

Приложение: писмо

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-1378/29.05.2024 г.

на министъра на образованието и науката)