МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2020г.

Изх. № РУО 1 – 3592/ 10.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2020г.

 

През 2020 г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации.

Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация. Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно в няколко града в страната на датите, както следва:

2 март 2020 г. – за учениците от Перник – в ГПЧЕ “Симеон Радев”, гр. Перник– 40 ученици

https://indico.cern.ch/event/885260/

Координатори – проф. Бойка Анева и г-жа Десислава Маркова

9 март 2020 г. – за учениците от Варна и близки населени места – в НАОП “Н. Коперник”, гр. Варна – 30 ученици https://indico.cern.ch/event/881060/.

Координатор – г-жа Свежина Димитрова

11 март 2020 г. – за учениците от страната и София – във Физическия факултетна СУ “Кл.Охридски”,гр. София – 40 ученици https://indico.cern.ch/event/881061/

Координатор – доц. Борислав Павлов

17 март 2020 г. – за учениците от Свищов – в у-ще “Николай Катранов”, гр. Свищов – 30 ученици

https://indico.cern.ch/event/881077/

Координатори – г-жа Елена Илиева и г-жа Йорданка Илиева

26 март 2020 г. – за учениците от Пловдив – във Физико-технологичен факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив – 30 ученици https://indico.cern.ch/event/881078/

Координатори – гл. ас. Мариана Шопова, г-жа Костадина Кацарова, г-жа Юлияна Белчева

3 април 2020 г. – за учениците от София – в ИЯИЯЕ – БАН, гр. София – 24ученици

https://indico.cern.ch/event/881079/

Координатори – гл. ас. Румяна Хаджийска, ас. Милена Мишева

Началото на майсторския клас е 10:00ч., а видеоконференцията е в 17:00 ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове. Учениците, кандидатстващи за един от класовете в София трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формата за регистрация ще бъде отворена до 03 март за първата дата и до 25 март за втората дата. Броят на участниците и за двата класа в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40 (клас на 11 март) или 24 (клас на 3 април). За учениците от страната, които ще участват в майсторския клас на ЦЕРН в София на 11. март, ще бъдат осигурени две нощувки и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А,1113 ж.к. Изток, София. Ученици и студенти, участвали в предишни издания на класа, са поканени да участват като помощник-ментори. Моля, обърнете се директно към организаторите на събитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД