Математически турнир „Иван Салабашев“ за ученици от I до XII клас

Изх. № РУО1-37101/15.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюза на математиците в България с вх. № РУО1-36859/13.11.2023 г. Ви уведомявам, че Математическият турнир „Иван Салабашев“ за ученици от I до XII клас ще се проведе на 02.12.2023 г. /събота/ както следва: от 10:00 часа за учениците от II до XII клас, а за учениците от I клас е от 11:00 часа.

Времето за работа на учениците от I клас е 60 минути, а за всички останали класове е 120 минути.

Желаещите да организират турнира следва да се обадят до 24.11.2023 г. на тел. 0888919497 или да пишат на електронен адрес  [email protected], за да получат указания за провеждане на турнира.

Моля да сведете информацията за турнира на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД10-1235/13.11.2023 г. на

министъра на образованието и науката.  /