Математическото състезание „Българско кенгуру“ за ученици от I до VII клас

Изх. № РУО1-3087/18.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на акад. Сава Гроздев – председател на Националната комисия на  „Европейско кенгуру“ с вх. № РУО1-2434/17.01.2022 г., Ви уведомявам, че на 05.02.2022 г. ще се проведе Математическото състезание „Българско кенгуру “ за ученици от I до VII клас.

На сайта на Сдружение „Европейско кенгуру“ http://www.bulgarian-kangaroo.eu и на сайта на 5. ОУ „Иван Вазов“ https://5ou-ivanvazov.com може да се получи информация относно организация и провеждане на състезанието.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД