Математическото състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до XII клас

Изх. № РУО1-12576/29.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Сдружение „Европейско кенгуру“ с вх. №РУО1-11771/22.03.2022 г., Ви уведомявам, че на 16.04.2022 г. ще се проведе Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас.

Информация за организиране и повеждане на състезанието може да намерите на сайта:  https://bulgarian-kangaroo.eu/.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците повереното Ви училище за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД