Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас

Изх. № РУО1-11086/04.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Европейско кенгуру“ с вх. № РУО1-11039/04.04.2024 г. Ви уведомявам, че на 20.04.2024 г. ще се проведе Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“  за ученици от I до XII клас.  Състезанието е с удължен период на провеждане до 02.05.2024 г., включително.

Пълна информация за  можете да намерите на  сайта  на организатора: http://www.bulgarian-kangaroo.eu

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД