Математическо състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас

Изх. № РУО1-11096/20.04.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Европейско кенгуру“ с вх. № РУО1-10667/18.04.2023 г., Ви уведомявам, че на 29.04.2023 г. ще се проведе Математическото състезание „Европейско кенгуру плюс“ за ученици от I до XII клас.

Информация за организиране и повеждане на състезанието може да намерите на сайта:  https://bulgarian-kangaroo.eu/.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-393/28.03.2023 г.

на министъра на образованието и науката)