Математическо състезание „Забавна математика“ и Състезание по безопасност на движението по пътищата „Движа се безопасно“

Изх. № РУО1 – 2742/01.02.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Благоевград с вх. №РУО1-2223/27.01.2023 г., приложено Ви изпращам регламент на Математическо състезание „Забавна математика“ и регламент на Състезание по безопасност на движението по пътищата „Движа се безопасно“, организирани от ДГ „Пролет“, гр. Сандански.

 

Приложения:

  1. Регламент на Състезание по безопасност на движението по пътищата „Движа се безопасно“.
  2. Регламент на Математическо състезание „Забавна математика“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД