Математическо състезание „Малкият принц“ на ЧОУ „Малкият принц“ – Варна

Изх. № РУО1-7592/21.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-7496/ 21.03.2023 г. Ви уведомявам, че в юбилейната 30-та годишнина на Частно основно училище и детска градина „Малкият принц“ – Варна организира на 01.04.2023 г. присъствено провеждане на математическо състезание „Малкият принц“ – за деца от подготвителни групи и ученици от 1 – 4. клас.

Повече подробности относно регламента и провеждането на състезанието можете да намерите на електронен адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/1283-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2023

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД