Математическо състезание „Ученическа математика за всеки“, организирано от 203. ПЕГ

Изх. № РУО1- 21113/06.06.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на директора на 203 ПЕГ с вх. №РУО1-20942/06.06.2022 г. Ви уведомявам, че на 9 юни 2022 г. от 16.00 до 17.30 ч. в 203. ПЕГ, ул. „Пчела“ № 21, район „Красно село“ ще се проведе математическо състезание „Ученическа математика за всеки“ за ученици от VII и VIII клас.

Организатор на състезанието е 203. ПЕГ „Св. Методий“. Състезанието е безплатно. В него могат да се включат ученици от VII и VIII клас от всички столични училища.

Формат на състезанието: 17 задачи със структуриран отговор, 3 задачи с кратък свободен отговор и 1 задача с разширен свободен отговор-учениците трябва да опишат и да аргументират решението на задачата.

За повече информация и записване на тел. 0876905961.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД