Материали за деца и родители във връзка с COVID-19

Изх. № РУО1-27092/01.10.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В писмо с № 11-30/30.09.2020 г., вх. № РУО1-26550/30.09.2020 г., Столична РЗИ ни информира, че във връзка с разпространението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, СЗО и УНИЦЕФ са превели и адаптирали на български език материали за деца и родители – „Родителство в условия на COVID-19” и книжката „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19.

Материалите ще бъдат от помощ в работата на медицинските специалисти в здравните кабинети в училищата и детските градини.

Обръщам внимание на факта, че не е препоръчително децата да четат книгата „Моят герой си ти – как децата могат да се борят с COVID-19” самостоятелно, без подкрепата на родители, полагащо грижи лице или учител.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД