Материали от информационното събитие на 24.08.2023 г. за процедура „Развитие на дуалната система на обучение“ по подхода интегрирани териториални инвестиции

Изх. № РУО1-26769/ 29.08.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДУАЛНА

СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам презентацията, представена на 24.08.2023 г. на информационното събитие за процедура „Развитие на дуалната система на обучение“ по подхода на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ).

Запис на уебинара е достъпен на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=8WZLjrWBXV0

Обръщам внимание, че кандидатите могат при необходимост да поискат допълнителни разяснения писмено през платформата ИСУН до срока за кандидатстване – 27.09.2023 г.

Пожелавам успех на концепциите Ви!

 

Приложение:

  1. Презентация „Възможности за финансиране на образователна инфраструктура чрез интегрирани териториални инвестиции“

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД