Материали от проект „Супервизиране на училищата в 21 век: дигитални инструменти и планове за развитие“

Изх. № РУО1-3449/28.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам материали от проект „Супервизиране на училищата в 21 век: дигитални инструменти и планове за развитие“, в който РУО – София-град е партньор.

Проектът е приключил успешно в края на 2020 г. и резултатите от него (включително и на български език) са достъпни на сайта на проекта: ss21dtip – Supervising Schools in the 21st century. Digital tools and improvements plans (educarex.es)

По проекта са разработени два продукта, които могат да се използват от директори на училища:

  1. Наръчник за самооценяване и усъвършенстване на училищата
  2. E+ Супервизиране на училищата в 21-ви век (educarex.es)

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД