Международен ден на водата

Изх. № РУО1-7689/21.03.2023 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-61/21.03.2023 г., на Министерството на околната среда, по случай отбелязването на Световния ден на водата на 22.03.2023 г.,  Ви предоставям презентация, изготвена от екипа на Изпълнителната агенция по околната среда. Презентацията е полезна и интересна за учениците до 12 годишна възраст в столичните училища.

Моля да сведете информацията за събитието до учениците в повереното Ви училище.

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

  1. Презентация

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД