Международен детски фестивал „Млади таланти“

Изх. №РУО1-6488/10.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6282/08.03.2023 г. Ви уведомявам, че Националният дворец на децата организира Международен детски фестивал „Млади таланти“, който е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 г. Фестивалът няма конкурсен характер и е насочен към деца и ученици на възраст до 19 години. Изпълненията се представят пред публика и творчески комисии от утвърдени и водещи специалисти в различни жанрове на изкуствата.

Срокът за изпращане на заявки за участие и конкурсни материали е 24 март 2023 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД