Международен екологичен форум „Сребърна – 2020“

Изх. № РУО1-15403/ 25.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-14693/ 19.06.2020 г. от РУО Силистра моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в Международния екологичен форум „Сребърна – 2020“.

Краен срок за изпращане на творбите – 22.07.2020 г.

 

Приложения:

  1. Регламент за провеждане на национален литературен конкурс „Планетата Земя – безценен дар“
  2. Регламент за провеждане на конкурс за детска рисунка „Планетата Земя – безценен дар“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД