Международен конкурс за детска рисунка „Магията на приятелството“

Изх. № РУО1-5901/ 04.03.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 5785/ 04.03.2020 г. моля да запознаете учениците и учителите от Вашата образователна институция с условията за участие в 4-ия детски международен конкурс за рисунка „Магията на приятелството“, който ще се проведе в гр. Баку, Азербайджан.

В конкурса могат да участват ученици от 6 до 15 години, като крайният срок за изпращане на конкурсните материали е 01 април 2020 г.

 

 

Приложения:

  1. Обява
  2. Заявка

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД