Международен конкурс за млад писател на френски език

Изх. № РУО1-38415/18.10.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-371/17.10.2022 г., вх. РУО1-38291/18.10.2022 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на  39-то издание на Международния конкурс за млад писател на френски език. Конкурсът е предназначен за млади автори франкофони на възраст между 16 и 26 години. Подробна информация и регламента можете да намерите на интернет страницата на конкурса: www.pjef.net или на Facebook страницата @prixdujeuneecrivain.

Крайният срок за изпращане на творбите на младите автори е 02.02.2023 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД