Международен конкурс за рисунка „Светлина в душата“

Изх. № РУО1-9615/22.03.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-8866/15.03.2024 г., Ви уведомявам, че Окръжен съд – Русе с подкрепата на Изпълнителна агенция за българите в чужбина обявява първото издание на международен конкурс за рисунка „Светлина в душата“.

Конкурсът е продължение на инициативата „От деца за деца“, организирана от Окръжен съд – Русе, като чрез своето изкуство подрастващите ще допринесат за положителна енергия и уют на помещението, за изслушване на деца – жертви или свидетели на насилие. Всички рисунки ще бъдат част от интериора на входа на Съдебната палата в град Русе, който ще се отваря само при посещение на деца в „Синята стая“ на сградата. Тази добра кауза ще допринесе изключително много за създаването на спокойна, близка до домашната обстановка, среда за деца участващи в съдебни производства.

В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 18 години. Крайният срок за изпращане на конкурсните творби е 15 април 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложения:

  1. Обява.
  2. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД