Международен конкурс за рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“

Изх. № РУО1-31718/12.11.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието – град Монтана с вх.№РУО1-31586/08.11.2019 г., приложено Ви изпращам правилник и заявка за участие в международния конкурс за рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“, организиран от Община Монтана с цел да провокира вниманието на подрастващите към музикално-танцовото богатство на България.

 

Приложение: 1. Правилник

2. Заявка за участие в конкурса

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД