Международен конкурс за статистически плакат 2022-2023

Изх. №РУО1-19104/23.05.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния статистически институт с изх. №07-11-20/20.05.2022 г., вх. №РУО 1-18949/20.05.2022 г., Ви уведомявам, че от 20.05.2022 г. започва регистрация за третото участие на България в конкурса за статистически плакат. Регистрацията ще продължи до 06.01.2023 г. До 05.02.2023 г. трябва да бъдат изпратени създадените статистически плакати. На 10.03.2023 г. ще бъдат обявени победителите в националния кръг. Те ще имат възможност да се състезават в международния кръг, а призовите места в него ще станат ясни по време на 64-тия световен конгрес в Канада през юли 2023 година.

България вече е извоювала престиж в тази международна надпревара и всяко следващо представяне ще надгради заслуженото високо място на българското образование в световен мащаб.

При необходимост от допълнителни разяснения моля да се обръщате към г-жа Здравка Бобева – [email protected] . или на телефон 02/9857521. На Ваше разположение е информацията на следния линк: https://www.nsi.bg/islp2023/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД