Международен конкурс по програмиране CodeIT – XXIV сезон

Изх. № РУО1-35094/26.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-35036/25.10.2023 г. Ви уведомявам, че Международен конкурс по програмиране CodeIT, организиран от софтуерна компания Мусала Софт, стартира първи кръг на XXIV сезон на 28 октомври 2023 г.

По регламент CodeIT протича в шест задочни и финален присъствен кръг, на който участват 12-те най-добри състезатели през сезона.

Конкурсът се провежда под патронажа на Президента на Република България Румен Радев.

Повече информация за състезанието и новини за сезона можете да намерите на https://codeit.bg/bul.

Моля информацията за състезанието да бъде предоставена на учениците от поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД