Международен литературен конкурс „Изкуство против дрогата“ – 2021, Бургас

Изх. № РУО 1-2938/22.01.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с регламента на Международния литературен конкурс „Изкуство против дрогата“, който се организира по повод на Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Кратка история на Международния литературен конкурс „Изкуство против дрогата“ – Бургас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД