Международен литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Изх. № РУО1-35089/26.10.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-34532/20.10.2023 г. Ви уведомявам, че Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ организира ХI Международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“.

Моля да запознаете учениците от повереното Ви училище с обявата за конкурса на сайта на Център „Алеф“ https://alef-bg.org/bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД