Международен литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Изх. № РУО1-37911/23.11.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37591/21.11.2023 г. приложено Ви изпращам регламента на XI международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Конкурсът е насочен към ученици от VIII до XII клас и е включен в НКИИДУ на МОН. Учениците могат да изпращат своите творби – художествен разказ или видео разказ, до 01.02.2024 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД