Международен литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”

Изх. № РУО1-2658/17.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-898/10.01.2022 г., Ви уведомявам, че крайният срок за изпращане на конкурсните творби на деветото издание на международния литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф”, е 20.03.2022 година.

Промяната се налага от продължителната пандемична обстановка в страната и онлайн обучението, което усложнява директната връзка с учениците. Темата на Деветия конкурс е „Необикновени постъпки на обикновени хора”.

Организаторите очакват ученическите творби на електронна поща [email protected]

Приложено Ви изпращаме актуализирания регламент на конкурса.

За допълнителна информация: Елка Василева, секретар, тел. 0887 907 067

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД