Международен литературен фестивал за деца и младежи

Изх. № РУО1-15431/26.05.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-15246/23.05.2023 г. Асоциация „Българска книга“ кани учители и ученици на шестото издание на Международния литературен фестивал за деца и младежи. Фестивалът ще се проведе между 29. май и 4. юни в парка пред НДК под мотото „Чети и откривай“.

Фестивалът се реализира с подкрепата на Министерството на културата и Министерството на образованието на Република България и Национален фонд „Култура“ и е част от Календара на културните събития на Столична община.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето учебно заведение с информацията за тези инициативи и да съдействате за включването.

Приложение: програма на фестивала

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД