Международен младежки конкурс „Приказка за София“

Изх. №РУО1-36941/05.10.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36643/04.10.2022 г. Ви уведомявам, че творческа къща „Щъркелите“ и списание „Щъркел“ обявяват международен младежки конкурс за разказ, стихотворение, очерк, есе, рисунка, фотография и мултимедия на тема „Приказка за София“.

В конкурса могат да участват деца и младежи до 26-годишна възраст. Краен срок за изпращане на творбите 10 януари 2023 г.

Допълнителна информация за конкурса може да намерите на адрес: „Приказка за София“ – Международен младежки конкурс | Списание „Щъркел“ (storks.biz).

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД