Международен младежки литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Изх. № РУО1 – 33369/11.10.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО 1-32906/06.10.2021 г. приложено Ви изпращам покана за участие в IX международен младежки литературен конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Конкурсът е насочен към ученици от VIII до XI клас и е включен в Националния календар на МОН. Учениците могат да изпращат своите разкази на тема Необикновените постъпки на обикновените хора до 01.02.2022 г., придружени с информация за авторa и данни за контакт.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД