Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“

Изх. № РУО1-7333/04.03.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6842/01.03.2021 г. Ви уведомявам, че по инициатива на Фондация „Устойчиво развитие за България“ и през настоящата учебна година се провежда Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“ за стихотворения, есета, реферати, медийни презентации, песни и рисунки. Конкурсът е включен в Националния календар за извънучилищни дейности на МОН и се провежда под патронажа на Посолството на Руската Федерация в Република България.

Крайният срок за изпращане на творбите е 30.04.2021 г. на посочения в приложения регламент адрес.

 

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД