Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“ – удължаване на срока за изпращане на творби

Изх. № РУО1-21102/06.06.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с вх. №РУО1-20101/30.05.2022 г. Ви уведомявам, че крайният срок за изпращане на творби за участие в международния ученически конкурс „Заедно в XXI век“ се удължава до 15 юни 2022 г.

Конкурсът се организира за осемнадесета поредна година и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на Министерство на образованието и науката. Темата на конкурса за учебната 2021/2022 година е „Мир за всички на планетата“.

 

Приложения:

  1. Статут на конкурса „Заедно в XXI век“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД