Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“

Изх. № РУО1-4496/13.02.2024 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Фондация „Устойчиво развитие за България“ с вх. №РУО1-3745/07.02.2024 г. приложено Ви изпращам статута на Международен ученически конкурс „Заедно в XXI век“. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2023/2024 г. и е насочен към ученици от I до XII клас.

Срокът за изпращане на конкурсните творби е 30 май 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД