Международен ученически конкурс „Роди се дете, Син ни се даде“

 

Изх. №РУО1 – 36151/02.11.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-35992/01.11.2021 г. Ви уведомявам, че детско списание „Щъркел“ обявява конкурс за есе, разказ, стихотворение, пиеса, рисунка, произведение на приложното изкуство и приказка в кутия на тема „Роди се дете, Син ни се даде“, посветен на Рождество Христово.

Регламентът на конкурса е публикуван на: http://site.storks.biz/news/rodi-se-dete-sin-ni-se-dade-1

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД